ΕΛΑΙΑ ΕΛΙΑ

Τό τέλος μας ἔρχεται ἐπεί δή χάθηκε μία ἐλιά; Ἤ μήπως εἶναι ἡ ἀρχή;


ΦΙΛΟΝΟΗ

– Συμβολικῶς, ἀλλὰ καὶ πραγματικῶς, ἀκόμη κι ἐὰν χάθηκε αὐτὸ τὸ δένδρο, ποὺ δὲν χάθηκε τώρα, ἔχει ὅλην ἐκείνην τὴν ἀπαραίτητον πληροφορία, γνώσιν, δύναμιν γιὰ νὰ ξαναεμφανισθῇ δυνατότερον, ὡραιότερον καὶ  ἀνθεκτικότερον. Δίχως τὴν περιφρόνησιν ποὺ βίωσε καὶ τὴν ἀγνωμοσύνη. Δίχως τὴν βλακεία καὶ τὴν ἀνθελληνικότητα. Δίχως τὴν ὅποιαν τέλος πάντων ἀπαξίωσιν. Συνεχίστε την ανάγνωση Τό τέλος μας ἔρχεται ἐπεί δή χάθηκε μία ἐλιά; Ἤ μήπως εἶναι ἡ ἀρχή;

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ναί, εἴμαστε ἤδη σκλάβοι!


ΦΙΛΟΝΟΗ

Τῶν εἰκόνων ποὺ εἴδαμε, τοῦ χρήματος ποῦ χάσαμε, τῶν ὀνείρων μας ποὺ γκρεμίστηκαν… Συνεχίστε την ανάγνωση Ναί, εἴμαστε ἤδη σκλάβοι!

Ἕνας κοῦκος φέρνει τὴν ἄνοιξι!

ΕΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙ !


ΦΙΛΟΝΟΗ

Χρωστᾶμε! Ὄχι μόνον ἐμεῖς. Ὅλη ἡ ἀνθρωπότης χρωστᾶ.
Ὁ ἐφιάλτης τῆς φτώχιας ἀπλώνει τὰ δίχτυα του παντοῦ. Πόλεις καὶ χῶρες ποὺ ἔως πρὸ τινος εὐημεροῦσαν, τώρα κινδυνεύουν μὲ οἰκονομικὲς καταστροφές. Συνεχίστε την ανάγνωση ΕΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙ !